Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life - Akademiliv

8564

Universitetsstyrelsen – Medarbetarportalen

Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer:  Universitetsstyrelsen gav i uppdrag åt internrevisionen att utreda omständigheterna kring haveriet och torsdagen den 21 januari presenterades  www.gu.se. Universitetsstyrelsens sammanträde 24 april 2019. Tid: 09.20-13.45. Plats: Peter Larsson. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar.

Universitetsstyrelsen gu.se

  1. Sjuksköterska uppsala lediga jobb
  2. Karta sverige estland
  3. Vasaparken linköping parkering
  4. Flygvardinna uniform
  5. Jonas hallberg
  6. Research plan outline
  7. Rump skydd snowboard

Protokoll 'usterare Protokoll 'usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekreterare I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024. Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024. Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Hemsida: www.gus.gu.se Sida 3/8 2222 RapporterRapporterRapporter 2.1 Presidiets rapport Martin Thulin hade ett kortare föredrag om ansökan till universitetsstyrelsen angående studentkårsstatus efter avskaffandet av kårobligatoriet. 15 februari ska ansökan Universitetsstyrelsen är det högsta organet och ansvarar inför regeringen för att universitetets verksamhet bedrivs i enlighet med gällande rätt. Under styrelsen leder rektor verksamheten och svarar för att styrelsens beslut verkställs.

av universitetsstyrelsen. Dessa anvisningar överlämnas av rektor eller av den rektor utser till sitt ombud till Bolaget i samband med årsstämman.

Om universitetet Göteborgs universitet

Nya lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen Jag bryr mig om GU:s framtid och är genuint nyfiken på hur en universitetsstyrelse fungerar, säger Åsa Arping. Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer:  Universitetsstyrelsen gav i uppdrag åt internrevisionen att utreda omständigheterna kring haveriet och torsdagen den 21 januari presenterades  www.gu.se. Universitetsstyrelsens sammanträde 24 april 2019. Tid: 09.20-13.45.

Universitetsstyrelsen gu.se

Carnegie Balanserad - Danica

Universitetsstyrelsen gu.se

The reference (or citation) shall contain a persistant identifier (e.g. a DOI), and a reference to the creator/principal investigator. Please report all publications to SND: request@snd.gu.se. 2. Vi har också satt punkt för en vision och beslutat om en ny, den vision som ska vägleda oss i detta nya decennium. I april fattade universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030, Ett universitet för världen. Visionen lägger tonvikt på utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 Universitetsstyrelsen 112 Stadgar för en ny till Göteborgs universitet anknuten stiftelse -Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstuderande vid Handelhögskolan, Göteborgs universitet Bakgrund I enlighet med detavtal, EndowmentAgreement, (bifogas) som tecknats mellan Barbro OsherProSueciaFoundation ochHandelshögskolan vid (universitetsstyrelsen) have taken initiative to have informal meetings with the student's reps before board-meetings. GUDK appreciates the initiative. Secre Johannes Daun Ad .ustor Kristof r Ollin Ch erson Nils Ru Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg At its meeting on October 19, the board of the University of Gothenburg supported the project Sahlgrenska Life to go ahead, but points out the importance of considering the consequences for the economy. Objective – Gothenburg University Library has implemented a process with the goal to combine quality assurance and strategic planning activities. Write to Gothenburg University to urge them to let us save the dogs and invest in animal free methods instead of animal experiments: universitetsstyrelsen@gu.se or registrator@gu.se.
Opq32 test

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - forskning och utbildning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal Universitetsstyrelsen ställde sig idag bakom fortsatt arbete efter att ha tagit del av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen.

Beslutsfattare. Universitetsstyrelsen. Handläggare. tarbacken (18), där GU idag är hyresgäst, och Biotech center.
Erik holmberg 1768 håtuna

sigrid bernson het
kalorier mozzarella
frankrikes presidenter
hallgerdur thorsteinsdottir
tord larsson elektronik uppsala
vals mefisto liszt
amalie skram

Universitetsstyrelsen – Medarbetarportalen - Institutionen för

www.ufn.gu.se Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Anna Gunnarsson, fakultetssekreterare Anna.Gunnarsson@gu.se PM 1 / 4 2013-03-05 dnr V 2013/82 Till samtliga anställda vid utbildningsvetenskapliga fakulteten Fyllnadsval av ledamot till Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen för innevarande mandatperiod t o m 2015-06-30 www.gu.se BUDGETANVISNINGAR 1 / 3 2009-10-02 dnr B 1800/09 Ekonomiavdelningen Frida Wiklander 031-786 1725 frida.wiklander@gu.se Fakultetsnämnder/motsv. Anvisningar och förutsättningar för budgetarbetet inför 2010 Bakgrund Universitetsstyrelsen förväntas besluta om dispositionsplan och anslagsfördelning samt Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life 20 oktober, 2020 Kommentera Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare, men påpekar vikten av att beakta konsekvenserna för ekonomin.


Nya a kassedagar
kroniskt smärtsyndrom

Universitetsstyrelsen – Medarbetarportalen

Ny ordförande och nya externa ledamöter i GU:s styrelse. Nyhet: 2020-04-23. Den 23 april fattade regeringen beslut om nya styrelseledamöter för Göteborgs  Universitetsstyrelsen spikade ny vision och verksamhetsstrategi. News: Sep 06, 2012 Originally published on: www.gu.se. Page Manager: Staff Portal Vår organisation.