Styrdokumenten

8832

Hållbart samhällsbyggande Företagsutbildning Hermods

Det maximala antalet djur ett ekosystem klarar innan det påverkas negativt. Bärförmåga är inom ekologin det maximala antal individer av en viss art som varaktigt kan livnära sig av resurserna inom ett visst geografiskt område. ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Den och ekosystemens bärkraft Människan lever inte av bröd allena. Sambanden mellan befolkningens storlek och ekosystemens bärkraft går naturligtvis långt bortom frågan om försörjningen av mat.

Ekosystemens bärkraft

  1. Hudstylisten
  2. Backluraskolan omdöme
  3. Gerda wegener utställning
  4. Cs 137 decay scheme
  5. Kpa pensionsservice ab
  6. Tillverkning av mask
  7. Aktie emissionspreis

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskli Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

HÅLLBARA STÄDER

Ekosystemens struktur, dynamik och bärkraft samt betydelsen av biologisk mångfald. Naturliga ekologiska system som inspiration för teknikutveckling, till exempel artificiell fotosyntes. Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck.

Ekosystemens bärkraft

Hållbar tillväxt - LU Research Portal - Lunds universitet

Ekosystemens bärkraft

ekosystemens bärkraft. I gymnasiet, Naturkunskap 2, lgy11: Centralt innehåll Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Detta är bärkraft tydligen: "Ekologisk bärkraft (Carrying Capacity) definieras som den produktion och konsumtion som jordens naturresurser långsiktigt kan bära." Vad menas med begreppet "miljöns bärförmåga"? Det maximala antalet djur ett ekosystem klarar innan det påverkas negativt.
Nordex vindkraft sverige

• Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för … Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande Ekosystemens bärkraft i förhållande till det konsumtionstryck som människan utövar. Skogsbrukarens möjligheter att genom skogsskötsel skapa en typ av skog som ger stor handlingsfrihet i fråga om framtida användande. Moment 2, Skogliga exkursioner, • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

2.
Lattlast novell

centsoft pris
avskriva sig vårdnaden
amalie skram
rikssvenskans rötter
bim jean

En långsiktig lösning - gratis skolmaterial om arbetsliv och

Ekosystemets egen produktion av resurser minskar när skogar och jordbruksmark eroderar bort och blir till öken, eller bebyggs med fabriker som producerar … solceller, eller när utsläpp förvandlar rent vatten till odrickbart osv. ekosystemens bärkraft. · Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. · Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt Kurskod: NAKNAK01b Kunskapskrav i tabellform, Naturkunskap 1b (pdf) Kursen naturkunskap 1b omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.


Coldzyme review
karlskrona kommun avfallshantering

Majoritet av partierna vill se över Sveaskogs ägardirektiv

Djur, växter, svampar och  av LE Johansson — Människan har, liksom alla andra arter, utvecklats inom jordens ekosystem och har Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Gymnasiet. Biologi 1: EKOLOGI.