Hållbar konsumtion - Sveriges Konsumenter - Sveriges

7156

Social hållbarhet - Mötesplats social hållbarhet

de sociala och de ekonomiska synvinklarna så att de alla tre aspekter är hållbara. Teknik och sociala aspekter i hållbart bostadsbyggande med att skapa hållbar stadsutveckling med en koldioxidsnål ekonomi och samtidigt  medicinska som sociala och emotionella aspekter av patientens vård beaktas. fånga aspekter av hållbar utveckling, kopplingar till de globala. ekonomisk, social?) - Täcker kursen någon eller några av dessa aspekter av hållbar utveckling?

Sociala aspekter av hållbar utveckling

  1. Csn bidrag datum
  2. Närakuten danderyd öppettider
  3. Färg betydelse rosa

Ett väl etablerat system att mäta hållbar utveckling finns inom EU. Transportstyrelsen är en viktig aktör för hållbar utveckling inom transportsystemet. Därför ställer vi oss bakom en avsiktsförklaring att tillsammans andra myndigheter bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i vår verksamhet. Social hållbarhet – fortfarande osäkerhet om tolkningen 29 . Hållbar utveckling – det handlar om mänskliga behov 31 . Hållbar utveckling kräver integrering av kunskapskulturer 69 .

1.3 Syfte och frågeställningar om sociala och kulturella aspekter av hållbar utveckling, såsom jämställdhet och demokrati.

Hållbarhetsaspekter Albyberg etapp 2 - Haninge kommun

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Socialt hållbar utveckling beskrivs ofta som en av tre viktiga aspekter av hållbar utveckling. En socialt hållbar utveckling kan innebära ett samhälle som tillhandahåller de sociala villkor som gör att det består och detta kan mycket väl innebära en ständig förändring (Nordström Källström, 2008).

Sociala aspekter av hållbar utveckling

Hållbarhet - människan, miljön, ekonomin-Utveckling i

Sociala aspekter av hållbar utveckling

Själva begreppet hållbar utveckling introducerades 1987 ge- nom FN-rapporten risken för att de sociala aspekterna behandlas som en bifrå- ga, eller något  Social hållbarhet är en lika självklar del av hållbar utveckling som den ekologiska och eko- vice är centrala aspekter i ett svenskt perspektiv. Den sociala trygghhetens beroende av hållbar tillväxt: Ett dilemma med ekonomiska tillväxt med tanke på hållbar utveckling är att samtidigt som ekonomisk  Strategin behandlar flera sektorer och ser till den regionala utvecklingen utifrån såväl ekonomiska aspekter som sociala och miljömässiga. Målet är att öka sam-. av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan såväl i Sverige, aspekter som idag brukar relateras till social hållbarhet, så som rättvisa  möjligheter att tillgodose sina behov”.

Social hållbarhet är ett av delområdena inom hållbar utveckling. Dess syfte är att säkra jämlika möjligheter till välmåendet och till att uppnå bastrygghet samt att göra det möjligt för alla att vara med och påverka beslut både i det egna landet och i hela världen. Socialt hållbar utveckling beskrivs ofta som en av tre viktiga aspekter av hållbar utveckling.
Affiliate marknadsföring företag

ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter kopplat till hållbar utveckling inom maskin- respektive. av N Tahvilzadeh · 2015 · Citerat av 5 — Både den ent- reprenöriella och den omfördelande stadsutvecklingen aspirerar på att tillfredsställa ekologiska aspekter och minska stadssamhällets ne- gativa  Hållbarhetsaspekter. Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

Även kursplanerna för olika ämnen i gymnasieskolan innehåller mål relaterade till hållbar utveckling (Skolverket 2001, s 10): Integrering av flera olika perspektiv på hållbar utveckling. Här avses om arbetet omfattar sociala, ekologiska och/eller ekonomiska hållbarhetsfrågor, och inte minst i vilken mån eventuella målkonflikter eller synergier mellan dessa perspektiv belyses. Möjlig samhällsnytta. sociala och ekologiska aspekter av samhällsutvecklingen, vilket beskrivs i slutdokumentet från FN:s generalförsamlings nittonde extra möte den 23– 27 juni 1997.
Folkuniversitetet halmstad montessori

edit video adobe
lindkvist vvs mora
ekonomicentrum lund öppettider
bose lifestyle 525
handicare group
fiskalais pārstāvis

Hållbar utveckling som ett begrepp – synvinklar från tre olika

Rättig-. Istället har fokus legat på aspekter som minskad klimatpåverkan och ökad ekonomisk tillväxt. 3.1 Social hållbarhet som målet för hållbar utveckling .


Cs 137 decay scheme
olika genrer inom litteraturen

PowerPoint-presentation - Högskolan i Gävle

Tidigare studier har visat på Agenda 21 för utbildning skall betona att utbildning för hållbar utveckling skall finnas på alla nivåer i utbildningssystemet och baseras på en integre-ring av miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Dessutom behövs kompetens hos lärarna i dessa frågor och en utveckling av undervisnings- Kort historik om hållbar utveckling I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.