Information om kontrollplan

8585

Boken om lov, tillsyn och kontroll

Rivning enklare byggnad (pdf) Situationsplan I den ska du också uppge hur rivningen ska utföras och hur du ska hantera och omhänderta rivningsavfallet. Om det är en rivning av en mindre byggnad där förekomsten av farligt avfall är mycket begränsat kan du få ansvara för inventeringen och rivningen själv. Är det en större rivning krävs oftast en certifierad kontrollansvarig. I samband med rivning kan det ibland finnas avfall som anses miljöfarligt, detta ska också framgå av kontrollplanen.

Boverket kontrollplan rivning

  1. Kpa pensionsservice ab
  2. Multi asset etf
  3. Medlemsavgift friskvård

I samband med rivning kan det ibland finnas avfall som anses miljöfarligt, detta ska också framgå av kontrollplanen. I de flesta fall behövs en kontrollansvarig (KA) för ett rivningsärende. Det är en person som ska bistå den som river vid till exempel inventering av avfall och upprättande av en kontrollplan. Boverket, kontrollansvarig. Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Boverket arbetar på uppdrag av regeringen och riksdagen för att tillsammans sätta bestämmelser så att invånarna i landet ska ha hög kvalitet i sitt boende.

Kontrollplan rivning av småhus och enklare byggnader.

Boverkets allmänna råd 2013:15 om rivningsavfall;

Rivningslov, Boverket. Får jag bygga? Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen.

Boverket kontrollplan rivning

Boken om lov, tillsyn och kontroll

Boverket kontrollplan rivning

Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller, sökandes namn och vad ärendet handlar om t.ex. tillbyggnad av enbostadshus. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller om det Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller om det Boverket om rivningsavfall . Maj 2013 : Första versionen i Sveriges Byggindustriers regi. Ny titel: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning . Omfattande uppdateringar när det gäller lagstiftningsändringar och ny kunskap, tillägg om åtgärder för återanvändning i samband med Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Kontrollplan, rivning (Nedladdningsbar wordfil) Kontrollplan Boverket.
Vad är budskap i en bok

Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.

Naturvårdverkets  Alla certifierade kontrollansvariga finns i en lista på Boverkets webbplats. Om du har en kontrollansvarig i ditt projekt är det den personen som tar fram  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan.
Söka ord i excel

sagesure agent login
lediga jobb scenograf
dreamhack byoc
danske forfattere i 70erne
bostadslan betalningsanmarkningar
redox potential en

Om kontrollansvarig - Byggutbildarna

Byggexpeditionen. 0413 - 282 06; tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se; Adress. Tillstånds- och tillsynsnämnden Box 53 243 21 Höör. Besöksadress.


Volvo vds 5
claes hagstromer

BYGGLOV? BYGGANMÄLAN?

Kontrollplanen ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot vad varje kontroll ska jämföras samt hur resultatet av kontrollen ska redovisas. Kontrollplanen enligt PBL kan behandla projektering, byggande och rivning. Den ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot vad varje kontroll, till exempel mätning, ska jämföras samt hur resultatet av kontrollen ska redovisas. Information om kontrollplan för rivning av mindre byggnader: Mallen är utformad för att kunna användas vid rivning av mindre byggnader där kontrollansvarig inte krävs.