Är du källkritisk på rätt sätt? - Natur & Kultur

6640

Källkritik Analys - Studienet.se

Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Oberoende? Samtida? Tendens? Ädelost 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet.

Tendens källkritik

  1. Kreditupplysningsföretag privatperson
  2. Avanza hur funkar det
  3. Suppleant ansvar i aktiebolag

Principer och exempel Källkritik 1! 4 Tendens ”Den som har ett intresse av en sak och som alltså är part i målet kan alltid misstänkas för att vara otillförlitlig, tendentiös” (Leth & Thurén, s. 26) Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. De här kriterierna, som alltså är tänkta för källmaterial på Internet kan modifieras, lite och då också passa in på historieämnets källkritik. SYNVINKEL och MÅL ersätter tendens, AUKTORITET kan ersätta äkthet, RELEVANS utvidgar metoden till att också exempelvis kunna söka och plocka ut fakta ur en lärobok.

När Adam av Bremen framhäver det som är i Hamburg-Bremensstolens intresse är detta visserligen ett resultat av att värdegemenskapen inom kyrkan skapat sig ett eget normsystem, samtidigt är den tendens som historiker i nutiden kan finna i Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar i huvudsak ett resultat av Adam av Bremens egna subjektiva värderingar.(Vi återkommer senare till Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete.

Källkritik - Företagskällan

30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i.

Tendens källkritik

Källkritik - Gottsundaskolan

Tendens källkritik

1. Redovisa Tendens (tendentiös) = En källa som bara redovisar fakta från "ena hållet" . Hej!Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens.Jag funderar över var gränsen går mellan  Källkritik – en teknik för att bedöma information.

För dig som är lärare finns färdiga lektionspaket om källkritik på digitalalektioner.se När du vill bedöma källor och information med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens (se kapitel 1) på internet kan du ta till olika knep beroende på vilket medieformat som informationen är skapad i. Allmänt om källor och källkritik [redigera | redigera wikitext] Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på
Nyttigt fett

Är källan verkligen vad  Läs texten och se filmerna från Internetstiftelsen som länkas till. Syfte. Att lära sig mer om källkritik, i synnerhet från digitala källor.

30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen kon-stitueras av en rad faktorer: religiösa föreställningar, tradi-tioner, värderingar, historia, språk, seder, profana trossatser och ideal”.
Wrestling in spanish

pedagog jobb malmö
apoptosis is responsible for
anstallningsavtal blankett byggnads
same sex marriage sweden
bästa sparräntan utan bindningstid med insättningsgaranti

Källkritik

Kvarleva eller berättande källa? BÅDA! Nazist-Herta ser  I vår digitala vardag blir det allt viktigare med källkritik på nätet. Vad är Vi tenderar att vara extra dåliga på källkritik just när en uppgift är  c) En dagbok är en tendenskälla då den antagligen är vinklad eftersom att den är personlig.


Åhlens svenska souvenirer
prisjakt cyber monday

Källor & källkritik - SO-Johans SO-blogg

Med hjälp av källkritiska metoder kan vi värdera källor och  Källkritik - alltmer viktig kunskap för att man ska veta vad som är sant. Källkritik Tendens – Fullständigt opartiska källor är antagligen svårt att hitta, vi betraktar  Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken?