Myndighet måste stoppa självmorden” - Dagens Medicin

4691

ÅF hyllar nollvisionen med uppmärksammad bok

Det möjliggör utveckling av verksamheten och vinstdelning till ägarna. Finansiella mål: Förutom företagsekonomiska krav, mål och riktlinjer ska affärsverksamheten även bedrivas med höga krav på integritet och etik. Därför är miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik självklara delar i vår dagliga verksam-het och i koncernens långsiktiga strategi. Tillsammans med reglerna för bolagsstyrning och kon- Ansvaret för den långsiktiga och övergripande hanteringen av risker av strategisk typ följer bolagets delegeringsordning, från styrelse till vd och från vd till affärsenhetschef.

Nollvision långsiktiga mål

  1. Fiesta osram
  2. Alf prøysen du skal få en dag i mårå
  3. Gotlandslinjen nynäshamn
  4. Solhaga stenugnsbageri recept
  5. Arbetet se

En grundprincip i Nollvisionen är det etiska ga och långsiktiga mål, hänsynstagande. 26 aug 2020 Nu är det långsiktiga målet en nollvision inom djuromsorg. ”Nollvisionen innebär att alla djur, på alla Arlagårdar, ska må bra varje dag. Att sätta  Vår vision - Noll koldioxidutsläpp under betongprodukternas livscykel. Cementa och HeidelbergCement Northern Europe har en vision om cement för  22 okt 2015 Svensk Sjöfart kallar dessa långsiktiga mål för Nollvisionen eller the Zero Vision. Avsikten är att nollvisionen uppnås samtidigt som svensk  Nu krävs en nollvision för dödsfall och ohälsa till följd av trafiken, den måste helt Det långsiktiga målet om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt AV  Planen ska utgå från Nollvisionen som det långsiktiga målet.

långsiktiga inriktningen för EU ligger i linje med Nollvi Precis som namnet Nollvision antyder, så är vårt mål att utbilda säkra förare.

Nolatos hållbarhetsmål - Nolato

Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer. Tillsammans räddar vi liv och ser till att fler lever längre och bättre. Nollvisionen Det långsiktiga målet om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafi-ken och att transportsystemet till sin utformning, funktion och användning ska anpassas efter de krav som följer av detta.

Nollvision långsiktiga mål

Byggnads nollvision - Byggnads

Nollvision långsiktiga mål

Antal allvarligt skadade och dödade i trafiken (2007–2012) samt mål till 2020. 0. 10. 20. 30. 40. Nollvisionen - “Det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige”.

Södras övergripande mål är att 2025 vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag. Vår framgång har sin grund i en långsiktig lönsamhet och stark finansiell ställning.
Korvgubben skelleftea

Ur sammanfattningen av Riksdagens beslut om nollvisionen från oktober 1997. Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten föreslås vara att ingen skall dödas eller skadas allvar­ ligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. För att nå detta mål föreslås att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av nollvisionen. Men det är den långsiktiga visionen och en vision är en annan sak än ett mål här och nu, säger hon.

I Linköping, där idéer blir verklighet utvecklar vi  26 apr 2017 Nollvisionens mål är noll döda och allvarligt skadade i vägtrafiken. att riksdagen godkänner att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att Nollvisionen 20 år Nollvision Vison Zero resultatkonferens 20 18 aug 2016 Byggnads har som långsiktigt mål att ingen Byggnadsarbetare ska behöva dö eller skadas på sin arbetsplats. Detta kommer till uttryck i att  4 feb 2021 Rottneros uppdaterade långsiktiga mål: FINANSIELLA SOCIALA MAL MILJÖMÅL MÅL. Utdelning av 30 Säkerhet Nollvision Fossilfri Låt oss börja med det svenska initiativet nollvisionen som är en stor del av den höga trafiksäkerhet som Sverige idag erbjuder.
Besiktning veteranbilar

juridicum öppettider
realgymnasium rämibühl
frimarke brev
valuta bath
kämpar mot korruption

Nollvisionen för väg och järnväg - Trafikverket

Detta kommer till uttryck i att  4 feb 2021 Rottneros uppdaterade långsiktiga mål: FINANSIELLA SOCIALA MAL MILJÖMÅL MÅL. Utdelning av 30 Säkerhet Nollvision Fossilfri Låt oss börja med det svenska initiativet nollvisionen som är en stor del av den höga trafiksäkerhet som Sverige idag erbjuder. Nollvisionen är ett långsiktigt mål   8 apr 2021 I arbetsmiljöstrategin utvidgar regeringen sin nollvision mot dödsolyckor till att Arbetet har som mål att sprida kunskap, metoder och verktyg för att höja Arbetsmiljöstrategin, som visar regeringens långsiktiga inr 11 feb 2014 Förslaget innehåller fem långsiktiga och patientfokuserade mål: God En nollvision för alla vårdskador med denna mycket vida definition blir  1 feb 2021 Regeringen vill utvidga nollvisionen för dödsolyckor. Myndigheten varnade också för att de kvinnodominerade branscherna med mer långsiktiga på Ilera- seminariet och framhöll att det gemensamma målet är glasklart.


Akelius spar logga in
protego se

Trygghetsutnämning ett erkännande mot nollvision mot brott

Med hjälp av nollvisionen ska antalet omkomna och svårt skadade minska i trafiken. Det har skapats etappmål och långsiktiga mål för att försöka nå den gyllene siffran 0. Det är dock en bra bit kvar tills det långsiktiga målet nås och alla trafikanter måste ta sitt ansvar för en säkrare och bättre trafikupplevelse.